รับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจประเมิน ISO9001/14001/ISO45001 ด่วน จำนวน 2 อัตรา


รับสมัครงานตำแหน่ง Auditor ISO9001/ISO14001/ISO45001

จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการเข้าดำเนินการให้บริการตรวจประเมินระบบ   ISO9001/ISO14001/GMP/HACCP ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. 
จัดทำรายงานการปฏิบัติงานการให้บริการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO9001/ISO14001/GMP/HACCP  ภายหลังการดำเนินงานการตรวจประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย
3. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความชำนาญและความสามารถที่เหมาะสมกับขอบข่ายของการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ประกันสังคม
- วันหยุดบริษัท/ลาพักร้อน/ลากิจ
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- เงินโบนัสตามผลงาน

คุณสมบัติ
  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ISO หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, ด้านคุณภาพ
  3. ผ่านการอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO 9001 หรือ ISO 14001/ISO45001 (ถ้ามีจะพิจารณาพิเศษ)
  4. มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางไปตรวจประเมินลูกค้าโรงงานในต่างจังหวัดได้
  5. เป็น QMR หรือ AMR หรือ ทำงานฝ่ายผลิต/QC จะพิจารณาพิเศษ
  6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

ข้อมูลติดต่อ

คุณณภาไร พรมศักดิ์ (ผู้จัดการฝ่ายรับรอง)
บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
2/8 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 02-482-7989
Email :qaicthailand@gmail.com
Website: 
www.qaicthailand.com