เพราะเหตุใดถึงต้องเลือก CB QAIC?

เพราะไม่มี "ผลประโยชน์ทับซ้อน" และความขัดแย้ง จากการทำธุรกิจหลายอย่าง การทำงานแบบ "มืออาชีพ" ซึ่งอ้างอิงได้จากลูกค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ทั่วโลก หัวใจในการดำเนินธุรกิจของเราคือการบริการและในฐานะผู้ให้บริการ เราขอสัญญาว่าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การรับรองในความสำเร็จซึ่งรับประกันได้จากความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ความเป็น "มืออาชีพ" และความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินไม่ใช่ "มือใหม่" "การทำงาน" จากพนักงานที่มีประสบการณ์ มิใช่ "ผู้ที่เพิ่งจบใหม่" การดำเนินการที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มิใช่เพียงแค่การรับรองระบบ และการฝึกอบรมเท่านั้น กระบวนการตัดสินใจทางการตรวจประเมินที่ชี้แจ้งได้อย่างโปร่งใส เราเชื่อว่า การบริการของเรามิใช่เป็นเพียง "ผ่าน/ไม่ผ่าน" เราเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนความสำเร็จ และเราเชื่อว่าเราต้อง "เพิ่มมูลค่า"และเพิ่มระบบที่มีประสิทธิภาพให้ลูกค้า เราตอบทุกความต้องการของลูกค้าด้วยบริการครบวงจร ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

การรับรองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ทุกบริษัท มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง แม้กระทั่งบริษัทที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ยังมีความแตกต่างในเรื่องขนาด, จำนวนพนักงาน, สถานที่, รูปแบบการทำงาน (การทำงานเป็นกะ) ซึ่งมีผลกับค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองทั้งสิ้นหากสนใจของการรับรอง กรุณาติดต่อฝ่ายขาย info@qacithailand.com เพื่อขอแบบสอบถาม และส่งกลับมาที่บริษัท QAIC เพื่อเราจะได้ทำการเสนอราคาถูกต้อง (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแอบแฝง) ให้ท่านพิจารณา และส่งกลับ

การรับรองจะใช้เวลานานเท่าไหร่?

โดยทั่วไปขึ้นกับตัวบริษัทเอง เมื่อบริษัทมีความพร้อมและมั่นใจว่าระบบการจัดการ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง แต่พนักงานต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง จากนั่นจึงทำการนัดหมายกับ QAIC (Thailand) LTD. เพื่อตรวจประเมิน QAIC (Thailand) LTD. จะทำการออกใบรับรองให้ประมาณ 1เดือน นับจากวันตรวจประเมินหากไม่พบข้อบกพร่องใดๆ

ค่าใช้จ่ายของ QAIC แพงไหม?

ไม่แพง เราเสนอราคาที่เหมาะสมกับลักษณะงานของลูกค้าแต่ละราย งานด้านตรวจประเมินเป็นงานที่ยาก และต้องอาศัยความสามารถละประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ “มืออาชีพย่อมแพงกว่ามือสมัครเล่น” อย่างไรก็ตามส่วนดีที่ลูกค้าจะได้รับก็คือ หลักประกันที่มั่นใจได้ว่า ลูกค้าและพนักงานจะได้ทำงานกับมืออาชีพเสมอ และคำแนะนำของผู้ตรวจประเมินมืออาชีพจะมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ตอบสนองกับคำถามจำนวนมากจากบริษัทฯ ต่างๆ QAIC ได้เตรียมคำถาม & คำตอบทั่วไปข้างล่างนี้ ซึ่งครอบคลุมคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับภูมิหลัง ค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียน และนโยบายการตรวจประเมินของเรา หากมีข้อใดที่ไม่ได้ตอบคำถามของท่าน กรุณาติดต่อเบอร์โทร (02) 802-7910 แฟกซ์ 02-8027389 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบคุณภาพมานานเท่าไหร่แล้ว ?
QAIC เป็นผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบคุณภาพ และได้รับการรับรองสถานภาพอย่างเป็นทางการโดย ตั้งแต่ปี 1993
มีคุณสมบัติอะไรในการเป็นผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบคุณภาพ ?
QAIC (Thailand). ได้รับการรับรองโดยองค์กรผู้ให้การรับรองสถานภาพนานาชาติ และมีผู้ตรวจประเมินมากกว่า 20 คน ซึ่งมีประสบการณ์การตรวจประเมินโดยเฉลี่ย 10 ปี และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคุณภาพ 15 ปี
มีการเตรียมการอะไร หากบริษัทฯ ของคุณเลิกกิจการ หรือไม่ได้เป็นผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบอีกต่อไป ? จะส่งผลอย่างไรต่อการขอจดทะเบียนของเรา ?
QAIC คือ ผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือและจีน ดูได้จากจำนวนบริษัทฯ ที่ได้รับจดทะเบียน อย่างไรก็ดี ในเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ยากว่า QAIC เลิกกิจการหรือไม่ได้เป็นผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบอีกต่อไป QAIC จะจัดทำบันทึกเพื่อความเข้าใจ (MOU) ไว้กับองค์กรผู้ให้การรับรองสถานภาพ ซึ่งจะช่วยรักษาสถานะของท่านว่าเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว
มีการแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างการจดทะเบียนรับรองระบบกับการให้คำปรึกษาหรือไม่ ?
ในฐานะที่เป็นผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบ QAIC (Thailand) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ซึ่งต่างจากคู่แข่งส่วนใหญ่ของเรา เราทำทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจประเมินมีความเป็นอิสระและไม่มีอคติ ขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยองค์กรผู้ให้การรับรอง UKAS สถานภาพอย่างเป็นทางการทั่ว
อะไรคือคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินของคุณ ?
QAIC มีทั้งผู้ตรวจประเมินแบบทำงานประจำและรับจ้าง ส่วนใหญ่เป็นผู้สอนหัวหน้าผู้ตรวจประเมินของคู่แข่งเรา ผู้ตรวจประเมินของ QAIC มีประสบการณ์การตรวจประเมินโดยเฉลี่ย 10 ปี และประสบการณ์ในการรับรองคุณภาพ 15 ปี
วัดความสามารถเฉพาะทางของผู้ตรวจประเมินได้อย่างไร ?
QAIC ทำการประเมินผู้ตรวจประเมินแต่ละคนว่ามีความสามารถเฉพาะทาง การประเมินผลรวมถึงตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง ยืนยันประวัติ และทดสอบ อย่างน้อยต้องมีภูมิหลังว่ามีความเชี่ยวชาญในมาตรฐาน Standard Industrial Classification (SIC) เป็นเวลา 2 ปีของการทำงาน หรือ ทำการตรวจประเมินมาแล้ว 10 ครั้ง บวกกับได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ผู้ตรวจประเมินอาชีพหลายคนซึ่งจ้างโดย QAIC เป็นผู้เชี่ยวชาญและยังสอนวิชาการตรวจประเมินคุณภาพอีกด้วย
QAIC และผู้ตรวจประเมินมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบแค่ไหน?
จนถึงปี 2009 QAIC ออกใบรับรองระบบคุณภาพมากกว่า 4,000 ใบ มีกำหนดการตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบทุกวัน QAIC (Thailand) ทำสัญญา (contract) กับบริษัทฯ รายใหม่มากกว่า 20 บริษัทฯ ทุกเดือน
อะไรคือเกณฑ์พิจารณาในการคัดเลือกผู้ตรวจประเมินของคุณ ?
QAIC ปฏิบัติตามแนวทางใน ISO 19011 เพื่อกำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ การระบุข้อกำหนดเรื่องการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ คุณสมบัติส่วนตัว ความสามารถในการจัดการ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หัวหน้าผู้ตรวจประเมินทุกคนได้รับการรับรองโดย IRCA ,TISI และ / หรือ QAIC และมีส่วนร่วมในการอบรมเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ QAIC
ผู้ตรวจประเมินทุกคนของ QAIC เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินหรือไม่?
ไม่ แต่ทีมตรวจประเมินของ QAIC จะมีหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองจาก TISI, IRCA หรือ QAIC อย่างน้อยหนึ่งคน สมาชิกคนอื่นในทีมซึ่งมีประสบการณ์การตรวจประเมินคุณภาพ การสอน และ / หรือให้คำปรึกษาจะเป็นผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองจาก TISI, IRCA หรือ QAIC
QAIC ได้รับการรับรองโดยใคร ?
QAIC ได้รับการรับรองโดย the United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
บริษัทฯ ของคุณมีโบรชัว หรือ ประวัติย่อเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการหรือไม่ ?
ดูคู่มือเสนอราคาของ QAIC มีประวัติบริษัทฯ คุณสมบัติ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ ในนั้นด้วย
ขอบข่ายและระบบมาตรฐานอะไรที่คุณตรวจประเมิน ?
ขอบข่ายของการรับรองสถานภาพของ QAIC ครอบคลุมแบบปฏิบัติ SIC แบบ QAIC ได้รับการรับรองให้ออกใบรับรองระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 GMP, HACCP, IS022000, BRC และ ISO13485 QAIC
โปรดอธิบายนโยบายของคุณเกี่ยวกับความลับของลูกค้า
QAIC รักษาความลับของลูกค้าอย่างเข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ IEC/ISO 17021:2006
คุณมีคำอธิบายที่สมบูรณ์เรื่องกระบวนการจดทะเบียนรับรองระบบ รวมถึงนโยบายและกระบวนการยื่นอุทธรณ์เมื่อมีการระงับ
ถอดถอน และยกเลิกใบรับรอง หรือไม่ ?
มี QAIC มีนโยบายดูแลเรื่องข้างต้นทั้งหมด กรุณาติดต่อผู้ดูแลท่านสำหรับรายละเอียด
ลูกค้าจะได้รับแจ้งอย่างไรหากมีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมการจดทะเบียนรับรองระบบ ?เราจะออกความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้ไหม ? นานแค่ไหนที่เราต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงหลังได้รับแจ้ง ?
ลูกค้าจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมการจดทะเบียนรับรองระบบ QAIC ยินดีรับความเห็นและเต็มใจที่จะทำงานตามความเห็นลูกค้า ตามแบบฉบับแล้ว มีเวลาเพียงพอที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่จำเป็นต้องเขียนการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะเป็นผู้ตรวจสอบในการตรวจครั้งต่อไป
บริษัทฯ ของคุณส่งงานจดทะเบียนรับรองระบบให้องค์กรอื่นอีกต่อหนึ่งหรือไม่ ? ถ้าเป็นเช่นนั้น องค์กรเหล่านี้มีคุณสมบัติอย่างไร ?
QAIC ไม่ทำสัญญาจ้างผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบรายอื่นเพื่อเป็นการรักษาสถานภาพ อย่างไรก็ดี QAIC ทำงานกับผู้ตรวจประเมินรับจ้างด้วยนอกเหนือจากพนักงานประจำ ซึ่งเหมือนกับผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบรายอื่นๆ QAIC มีกระบวนการคัดสรรผู้ตรวจประเมินรับจ้างที่เข้มงวด รวมถึงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการประเมินผล
ลูกค้าจะได้รับแจ้งเรื่องการละเลยระบบคุณภาพ หรือ การเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานได้อย่างไร ? มีเวลาทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นนานแค่ไหน ?
ลูกค้าจะได้รับแจ้งเรื่องการเบี่ยงเบนในระบบคุณภาพจากรายงานเรื่องความไม่สอดคล้องกัน (NCRs) ณ เวลาตรวจประเมิน โดยปกติแล้ว การปฏิบัติการแก้ไขสำหรับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันเล็กๆ น้อยๆ ทำโดยการโต้ตอบไปมากับหัวหน้าผู้ตรวจประเมินภายใน 90 วันของการตรวจประเมิน จะตรวจสอบยืนยันอีกครั้งในการตรวจครั้งต่อไป การแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันเรื่องใหญ่ๆ มักจะต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันโดยผู้ตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง
จำเป็นต้องเสนอคู่มือนโยบายคุณภาพไหม และ QAIC ใช้เวลาทบทวนเอกสารนานแค่ไหน?
QAIC กำหนดให้เสนอคู่มือนโยบายคุณภาพแก่หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 30-45 วันก่อนการตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบ เวลาทบทวนเอกสารอยู่ระหว่าง 10 และ 15 วัน ยิ่งท่านยื่นเอกสารเร็วเท่าใด ก็ยิ่งมีเวลาสำหรับปฏิบัติการแก้ไข ทันทีที่มีการเซ็นสัญญา ท่านต้องเสนอคู่มือนโยบายคุณภาพเพื่อการทบทวนและอนุมัติก่อนนำไปใช้ คู่มือนโยบายคุณภาพต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบไปเยือน หากไม่ได้สื่อสารกับหัวหน้าผู้ตรวจประเมินเรื่องการปรับเปลี่ยน ก่อนวันที่ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาทบทวน ณ สถานที่จริง
การเปลี่ยนแปลง / แก้ไขปรับปรุงคู่มือนโยบายคุณภาพ ทำให้ต้องตรวจประเมินซ้ำหลังจากการตรวจประเมินครั้งแรกไหม ?
ไม่ QAIC ไม่ได้กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเอกสารต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปสำนักงานใหญ่ การแก้ไขปรับปรุงถูกทบทวน ณ สถานที่จริงในการตรวจประเมินโดยละเอียดครั้งต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ผู้ตรวจประเมินอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของคู่มือนโยบายคุณภาพได้ อย่างไรก็ตาม ต้องเสนอคู่มือคุณภาพ 30-45 วันก่อนการตรวจประเมินครั้งแรก เพื่อที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะได้ทำการประเมินว่าคู่มือเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
คุณแนะนำหรือต้องการการตรวจประเมินเบื้องต้นไหม ?
การตรวจประเมินเบื้องต้นเป็นทางเลือก อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการตรวจประเมินเบื้องต้นก็มีมาก รวมถึง มุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนของระบบคุณภาพของท่านในปัจจุบัน ท่านจะได้เพิ่มประสบการณ์และความคุ้นเคยกับการตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินของ QAIC ได้เพิ่มโอกาสที่จะผ่านการตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบ การตรวจประเมินเบื้องต้นมักใช้เวลาประมาณ 60% ของการตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบ
ถ้าเลือกทำการตรวจประเมินเบื้องต้น คุณแนะนำว่าให้ทำเมื่อไหร่ดี ?
QAIC แนะนำว่าให้ทำการตรวจประเมินเบื้องต้นภายใน 90 วัน ที่จะทำการตรวจประเมินจริงเพื่อขอจดทะเบียนรับรองระบบ ความล่าช้าอาจนำไปสู่การเสื่อมของระบบคุณภาพเพราะความไม่เอาใจใส่และไม่กระทำการใดๆ
เน้นการตรวจประเมินเบื้องต้นแค่ไหน ?
QAIC เห็นว่าการตรวจประเมินเบื้องต้นเป็นขั้นตอนสำคัญสู่การตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบให้สำเร็จ ถึงแม้ว่า การตรวจประเมินเบื้องต้นเป็นทางเลือก แต่ 99% ของลูกค้า QAIC ที่ผ่านตรวจประเมินเบื้องต้นก็ผ่านการตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบได้ในครั้งแรก
คุณแนะนำว่า ให้ผู้ตรวจประเมินจากการตรวจประเมินเบื้องต้นอยู่ในทีมตรวจประเมินครั้งสุดท้ายหรือไม่ ? เราจะมีหัวหน้าผู้ตรวจประเมินคนเดิมหรือไม่ ?
QAIC ทำงานกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อส่งเสริมความแน่นอนในบุคลากรที่ทำการตรวจประเมิน เราแนะนำว่าให้มีอย่างน้อยหนึ่งคนจากทีมตรวจประเมินเบื้องต้นอยู่ในทีมตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าทำได้เนื่องจากปริมาณงานของผู้ตรวจประเมิน
ต้องมีการตรวจประเมินซ้ำหรือไม่ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนขอบข่ายของการขอจดทะเบียนรับรองระบบ?
ถ้าการปรับเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับขอบข่าย / ระบบคุณภาพที่มีอยู่แล้ว ก็มักจะได้รับการตรวจสอบยืนยันและอนุมัติในการตรวจประเมินโดยละเอียดครั้งต่อไป เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ถ้ามีความแตกต่างกันมากจากขอบข่ายที่จดทะเบียนแล้ว ก็อาจต้องมีการตรวจประเมินพิเศษเพื่อขออนุมัติ
ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าตรวจประเมินซ้ำใช่ไหม ?
ใช่ ลูกค้าจ่ายค่าตรวจประเมินซ้ำ แต่เฉพาะสำหรับค่าปฏิบัติการต่อวัน หรือ man-day (บวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ที่จำเป็นต่อการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน
บริษัทฯ ของคุณทิ้งระยะห่างระหว่างการขอรับจดทะเบียนรับรองระบบกับวันที่ตรวจประเมินจริง นานแค่ไหน ?
ลูกค้ามักทำสัญญากับผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบก่อนเริ่มกระบวนการทำระบบคุณภาพ เหตุผลคือ เมื่อทำสัญญากับผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบก่อน ลูกค้าสามารถติดต่อกับทีมตรวจประเมินได้เนิ่นๆ QAIC พบว่าการทำสัญญากับ QAIC ก่อนเริ่มกระบวนการทำระบบคุณภาพ ลูกค้าสามารถย่นระยะเวลา 30-40% จากเวลาปกติที่ใช้ในกระบวนการจดทะเบียนรับรองระบบ ท่านควรทำสัญญากับเราให้เร็วที่สุดเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม "priority scheduling" ผู้ประสานงานโปรแกรมการตรวจประเมินของเราจัดกำหนดการตรวจประเมินล่วงหน้า 60-90 วัน ผู้ตรวจประเมินจะจัดกำหนดการตรวจประเมินแบบต่อเนื่องหรือประจำปีครั้งต่อไปเมื่ออยู่ ณ สถานที่จริง
เราสามารถจองเวลาการตรวจประเมินตอนนี้ และขอเลื่อนหรือยกเลิกในภายหลังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ?
QAIC หวังจะพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมถึงเต็มใจที่จะยืดหยุ่น แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับตารางเวลาตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบ อย่างไรก็ตาม มีมาตราในสัญญาระบุว่ามีเวลา 21 วันก่อนการตรวจประเมิน หากยกเลิกช้ากว่านั้นอาจมีบทลงโทษ
ทำอย่างไรกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างการตรวจประเมิน ?
ความไม่สอดคล้องกันเป็นได้ทั้งเรื่องใหญ่และเล็ก ถ้าตรวจประเมินพบแค่ความไม่สอดคล้องกันเล็กๆ น้อยๆ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะแนะนำให้ชะลอการขอรับจดทะเบียนรับรองระบบ ให้มีการปฏิบัติการแก้ไขก่อน ให้ส่งหลักฐานของการปฏิบัติการแก้ไขทางไปรษณีย์หรือแฟกซ์ภายใน 90 วันของการตรวจประเมิน เมื่อหัวหน้าผู้ตรวจประเมินยอมรับ ก็จะออกใบรับรองระบบให้ (ปฏิบัติการแก้ไขถูกยืนยันเมื่อตรวจเยี่ยมครั้งต่อไป) สำหรับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องใหญ่ๆ จะต้องไปตรวจซ้ำเพื่อประเมินการปฏิบัติการแก้ไข ยกเว้นกรณีพิเศษ ในทุกกรณี การตรวจประเมินของ QAIC จะดำเนินต่อไป แม้จะพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องใหญ่ๆ ท่านจะได้รับแจ้งส่วนที่ขาดในระบบคุณภาพของท่านก่อนทีมตรวจประเมินออกจากสถานที่ การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรคือส่วนหนึ่งของการเยี่ยมตรวจประเมินเป็นทางการ
ใช้เวลาแค่ไหนในการแก้ไขส่วนที่ขาด ?
ให้ส่งวิธีปฏิบัติการแก้ไขทางแฟกซ์ ไปรษณีย์หรืออีเมล์ภายใน 90 วันของการตรวจประเมิน QAIC อนุญาตให้ทำการปฏิบัติการแก้ไข ณ สถานที่จริงระหว่างการตรวจประเมิน ซึ่งเวลาที่ใช้ทบทวนการปฏิบัติการแก้ไขจะไม่กระทบกำหนดการตรวจประเมินหรือจุดประสงค์ QAIC ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการยุติปฏิบัติการแก้ไข ยกเว้นในกรณีสำหรับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องใหญ่ๆ (เนื่องจากกำหนดว่าต้องมีการตรวจเยี่ยมอีก)
คุณทบทวนและให้ความเห็นในข้อสังเกตขนาดไหน ?
ผู้ตรวจประเมินของ QAIC ไม่ให้ความเห็นยาวๆ เกี่ยวกับข้อสังเกต ข้อสังเกตทำเป็นบันทึกสั้นๆ ได้ใจความลงบนตารางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน ความเห็นเพิ่มเติมทำในรายงานการตรวจประเมินครั้งสุดท้าย

มีค่าสมัครหรือไม่ ?

ไม่มี

มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอะไร ?

อัตรามาตรฐานของ QAIC คือ 15,000 บาท ต่อการปฏิบัติงานต่อวัน

คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบอย่างไร ?

ผู้รับ จดทะเบียนรับรองระบบทุกรายต้องปฏิบัติตามแนวทางระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้อ กำหนดการปฏิบัติงานต่อวันตามมาตรฐาน การเสนอราคาตรวจประเมินเพื่อขอรับจดทะเบียนรับรองระบบขึ้นอยู่กับเวลาที่คาด ว่าจะใช้ในตรวจประเมิน ปัจจัยหลักในการกำหนดเวลา คือ ขนาดของสถานที่ที่จะตรวจประเมิน จำนวนพนักงาน และความซับซ้อนของการปฏิบัติงาน (จำนวนกะ จำนวนสายการผลิต ลักษณะของผลิตภัณฑ์)

ยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายได้ไหม เพื่อที่เราจะได้ประมาณค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ของเรา ?

ได้ QAIC สามารถทำตารางเวลา-ค่าใช้จ่าย ที่แสดง range สำหรับประมาณค่าใช้จ่าย

แล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลติดตามผลล่ะ ?

QAIC เสนอราคาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลติดตามผลในการเสนอราคาครั้งแรก การดูแลติดตามผลคือตัวอย่างของระบบคุณภาพที่ตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบที่ต่อ เนื่อง โดยทั่วไป การดูแลติดตามผลใช้เวลา 25% ถึง 33% ของเวลาการตรวจประเมินตอนแรก

แล้วค่าเดินทางล่ะ ?

คิดค่า เดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายประจำวันตามจริง จุดมุ่งหมายของเราคือเลือกผู้ตรวจประเมินที่อยู่ใกล้สถานที่ของลูกค้าที่สุด ดังนั้นจึงช่วยลดค่าเดินทาง

แยกค่าใช้จ่ายในเรื่องต่อไปนี้ให้ดูได้ไหม ?

 • การเตรียมการและตรวจครั้งแรก
 • การทบทวนคู่มือนโยบายคุณภาพ
 • การทบทวนการแก้ไขคู่มือนโยบายคุณภาพ
 • การประเมินขั้นต้น
 • การตรวจประเมินเบื้องต้น
 • กระบวนการรายงาน
 • การดูแลติดตามผลปีแรก
 • การดูแลติดตามผลปีที่ 2
 • การดูแลติดตามผลปีที่ 3
 • การดูแลติดตามผลปีที่ 3
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การอบรมภายใน / โปรแกรมการรับรองระบบของคุณทำตามแบบแผนเฉพาะหรือไม่ ? มันสอดคล้องกับแบบแผนระดับชาติ /ระหว่างประเทศหรือไม่ ?

ใช่ การตรวจประเมินภายในของ QAIC ทำปีละ 2 ครั้ง แบบแผนการตรวจประเมินทำตามแนวทางใน Guide 62 สำหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) และ Guide 66 สำหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เราสามารถขอดูหลักฐานอ้างอิงของผู้ตรวจประเมิน และ ขอให้จัดคนใหม่ให้ ถ้าเราไม่พอใจ ได้ไหม ?

QAIC มีความยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงในทีมสามารถทำได้ถ้าจำเป็น APC สามารถทำงานกับคุณเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของผู้ตรวจประเมินหากต้องการ

คุณจัดการกับข้อร้องทุกข์อย่างไรเกี่ยวกับผู้ตรวจประเมินบางราย ?

ฝ่าย บริการลูกค้าเป็นผู้จัดการข้อร้องทุกข์ให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของ QAIC ทั้งประธานและผู้จัดการโปรแกรมการตรวจประเมินอาจต้องเข้ามาแทรกแซงด้วย

ผู้ตรวจประเมินที่ถูกจัดมาให้ จะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของเราแค่ไหน ?

QAIC ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เคร่งครัดของ Guide 62 และ Guide 66 เกี่ยวกับประสบการณ์และความชำนาญของผู้ตรวจประเมิน

ระยะเวลาการจดทะเบียนรับรองระบบของ QAIC นานแค่ไหน ? (ใบรับรองมีอายุนานแค่ไหน?)

ใบ รับรองมีอายุ 3 ปี เมื่อสิ้นปีที่ 3 การตรวจประเมินเพื่อจดทะเบียนรับรองระบบครั้งใหม่จะมีขึ้นเพื่อต่ออายุใบ รับรอง การตรวจประเมินซ้ำใช้เวลาอย่างมากสองในสามของเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมิน ครั้งแรก เพราะความคุ้นเคยกับระบบและปัจจัยอื่น QAIC แนะนำโปรแกรมการตรวจประเมินแบบต่อเนื่อง ถ้าเลือกโปรแกรมนี้ จะทำการตรวจเยี่ยมทุกๆ 6 เดือน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นของการตรวจประเมินซ้ำเต็มรูปแบบเมื่อสิ้นสุด 3 ปี

ต้องทำ Surveillance audits บ่อยแค่ไหน?

มีการ ตรวจดูแลติดตามผลทุกๆ 6 เดือน ถึงแม้ว่าลูกค้าสามารถทำได้ปีละครั้งและ 36 เดือนหลังจากการจดทะเบียนรับรองซ้ำ เราพบว่าลูกค้าไม่ชอบการตรวจประเมินซ้ำเมื่อสิ้นสุด 3 ปี เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับโปรแกรมการตรวจประเมินแบบต่อเนื่องที่ กล่าวถึงไปแล้ว

ผู้รับจดทะเบียนรับรองระบบอนุญาตให้ใช้ logo หรือไม่ ?

อนุญาต อาจใช้และทำ logo ในรูปของการถ่ายเป็น artwork อย่างไรก็ดี ไม่อนุญาตให้ปรากฏ logo บนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท่าน มีแนวทางการใช้ logo ให้พร้อมกับใบรับรองและ camera-ready artwork

อัตราความสำเร็จในการจด ทะเบียนรับรองระบบในการตรวจประเมินครั้งแรกมีเท่าไหร่ ? ตรวจประเมินครั้งที่ 2 เท่าไหร่ ? ต้องพยายามกี่ครั้ง ?

ใน ประวัติศาสตร์ของ QAIC มีลูกค้าเพียงรายเดียวที่ไม่ได้รับการรับรองหลังการตรวจประเมินครั้งแรก QAIC ภาคภูมิใจอย่างมากในประวัติการจดทะเบียนรับรองระบบให้ลูกค้า

QAIC เรายังให้ประโยชน์ในเรื่องดังต่อไปนี้ :

 • ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • ไม่บังคับให้ต้องเยี่ยม site งานในเบื้องต้น
 • ไม่คิดค่าปรับหากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ (ถ้าแจ้งล่วงหน้า)
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง
 • ไม่เก็บค่าล่วงเวลา
 • ธงขนาด 4' x 6' และ banner ขนาด 3' x 10' ฟรี และใบรับรองการจดทะเบียนรับรองระบบบริหารคุณภาพ 3 ใบ*
 • โล่ห์รับรอง 1 อัน สำหรับลูกค้า 1 ราย
 • การเตรียมงานโดยละเอียด ทำนอก site งาน
 • คิดค่าใช้จ่ายของผู้ตรวจประเมินให้น้อยที่สุด ไม่คิดค่าเดินทางเกินจริง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดตามเป็นจริง
 • ใช้ผู้ตรวจประเมินในพื้นที่ ถ้าเป็นไปได้
 • เขียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • สายด่วน hotline 24 ชั่วโมง