รับสมัครเจ้าหน้าที่ Telesale ลูกค้า ด่วนที่สุด 3 อัตรา (เงินเดือน 12,000-15,000) ภายในเดือนตุลาคม 2562


เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ Telesale จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน) ภายในเดือนกันยายน 2563

เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Telesale จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน) ด่วนมาก ภายในเดือนกันยายน 2563

​คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปวสขึ้นไป และปริญญาตรีทุกสาขา

2. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ เช่น ISO9001/GMP/HACCP หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานลูกค้า

สนใจติดต่อ

คุณตรัย อาจหาญ เบอร์ 02-4827989 หรือมือถือ 086-3318455

Email qa_manager@qaicthailand.com

รบกวนส่งประวัติทางอีเมล์ และเอกสารประกอบการรับสมัครงาน ดังนี้

1. ประวัติส่วนตัว Resume พร้อมรูปถ่าย

2. หลักฐานการศึกษา และ การฝึกอบรม และบัตรประจำตัวประชาขน และทะเบียนบ้าน