เปิดอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2015 ขึ้นทะเบียนหลักสูตร IRCA เหมาะกับผู้สนใจเป็นผู้ตรวจประเมิน Auditor

1. หลักสูตร : LEAD AUDITOR ISO9001:2015 TRAINING COURSE (5 วัน)

รุ่น8 วันที่อบรม: วันที่  13-15,20-21 เดือนมกราคม 2562 

(ค่าใช้จ่าย 16,500 บาท/หลักสูตร)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณละมัยภรณ์ สุดวิลัย (คุณปุย)

Email  puinoon.qaic@gmail.co​m

เจ้าหน้าที่ประสานงานอบรม

โทรศัพท์ : 02-4827989 โทรสาร 02-4827990