ประกาศข่าวดี อ.ตรัย เปิดอบรม ISO9001:2015 Train The Trainer จำนวน 3 วัน เพื่อรับงานที่ปรึกษา ISO9001:2015 โครงการISO โลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562

ระกาศข่าวดี อ.ตรัย เปิดคอร์สสอน ISO9001:2015 โลจิสติกส์ Train The Trainer   จำนวน 3 วัน

ระหว่างวันที่ 23-25/12/2561 ราคา 15,000 บาท

ขั้นตอนการพัฒนาที่ปรึกษามืออาชีพ อบรมจบหลักสูตรรับงานที่ปรึกษา ISO 9001:2015 โลจิสติกส์ ได้เลยมีงานรองรับไว้แล้ว

วันที่ 1
-ข้อกำหนด ISO9001:2015 +Workshop ต่าง ๆ ISO9001:2015 โลจิสติกส์

วันที่ 2
-การเขียนเอกสารระบบคุณภาพ (QP,WI,FM) ตัวอย่างเอกสาร
ISO9001:2015 โลจิสติกส์

วันที่ 3
-การตรวจติดตามภายใน IQA ISO9001:2015
-การเขียนรายงานที่ปรึกษาในโครงการ 
ISO9001:2015 โลจิสติกส์

 สิ่งที่ได้รับ 

1. เอกสารข้อกำหนด ISO9001 :2015
2. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจัดโครงการที่ปรึกษา ISO9001:2015 โลจิสติกส์

3. รับงานที่ปรึกษา ISO9001 โลจิสติกส์ ปี 2562

สนใจเข้ากลุ่ม Line ที่ปรึกษา (QISO) Link https://line.me/R/ti/g/CSZSmHpqs3

กรอกใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่   https://goo.gl/mrgrPw

ติดต่ออ.ตรัย เบอร์ 086-3318455 Email qa_manager@qaicthailand.com