เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/GMP/2563/013
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยอดยาใจ 2015 พาณิชย์
การผลิตไก่สดแช่แข็ง
GMP
31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566 รับรอง
QAIC/GMP/2563/006
บริษัท ป.ปั้นสยาม จำกัด
การผลิตขนมปั้นขลิบ
GMP
27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566 รับรอง
QAIC/GMP/2563/005
บริษัท บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จำกัด
การผลิตน้ำผลไม้
GMP
28 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2566 รับรอง
QAIC/HACCP/2563/005
บริษัทบางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จำกัด
การผลิตน้ำอัดลม: น้ำแอปเปิ้ลแบบมีฟอง, น้ำองุ่นแดงแบบมีฟอง, น้ำเลมอนสปาร์คลิ่ง, น้ำผลไม้รวมสปาร์คลิ่ง
HACCP
28 เม.ย. 563 27 เม.ย. 2566 รับรอง
QAIC/TH/620502
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายแม่ ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์
การผลิตแค๊บหมู
GMP
23 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565 รับรอง
QAIC /HACCP/2562/009
บริษัท รุ่งธนา อินเอตร์เทรด จำกัด
ผู้ผลิตปลาหมึกกรอบและปลาหมึกรสเผ็ด.
HACCP
06 ม.ค. 2563 05 ม.ค. 2566 รับรอง
QAIC/TH/610302
บริษัทแพ็คเกจจิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด
การผลิตพลาสติกบรรจุอาหาร
GMP
21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
QAIC/HACCP/2562/014
บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด
การผลิตการผลิตนมยูเอชที
HACCP
11 พ.ย. 2562 10 พ.ย. 2565 รับรอง
QAIC/TH/181206
บริษัท เอส แอนด์ วี อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต
การผลิตทุเรียนแช่แข็งผัก / ผลไม้แช่แข็งผักและผลไม้แช่เย็น
HACCP
11 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2565 รับรอง
QAIC/GMP/001
บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัด
The processing of canned coconut milk (sterilizing), coconut water and virgin coconut oil.
GMP
22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567 รับรอง
QAIC/QMS/005
บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัด
The processing of canned coconut milk (pasteurized) , coconut water and virgin coconut oil.
ISO9001:2015
22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567 รับรอง
QAIC/MED/003-A
บริษัท เวลทรานส์ จำกัด
Medical Devices, Medical Supplies, Pharmaceutical Products, and other Healthcare Products delivering compliance Temperature-Controlled.
ISO 13485:2016
10 มิ.ย. 2563 09 มิ.ย. 2566 รับรอง
QAIC/QMS/007
บริษัท โปรเซส เซฟตี้ อินโนแอคชั่น จำกัด
The Provission the Legal & International requirement of Quality, Safety occupational health and environment training service and general management training service.
ISO9001:2015
30 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2567 รับรอง
QAIC/QMS/011
บริษัท ที.เอส.เค.เอนจิเนียริ่ง จำกัด
Design,Fabrication,Installation and Construction of Material Handing System,Silo,Hopper,Tank, Mixing Tank,Dryer,Kiln,Incinerator,Pipiong Work,Gringing Mill, Steel Structure and Factory Building
ISO9001:2015
30 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2567 รับรอง
QAIC/TH/188089-A
Thai Express Industry Co., Ltd.
1.The Provision of Cleaning Services for Oil Refinery and Petrochemical Plant. 2.The Manufacture of Gasket.
ISO9001:2015
15 พ.ย. 2561 14 พ.ย. 2564 รับรอง
QAIC/HACCP/001
บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัด
The processing of canned coconut milk (sterilizing) and coconut water.
HACCP
22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567 รับรอง
QAIC/EMS/002
บริษัท อุตสาหกรรมสีเขียว น้ำใส จำกัด
Manufacture of chemical for water treatment from waste chemical
ISO14001:2015
10 พ.ค. 2564 09 พ.ค. 2567 รับรอง
QAIC/QMP/2563/010
บจก.สกายลักด์ จำกัด
การผลิตซอส เนื้อสัตว์ หมักซอส แช่แข็ง พร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน
GMP
30 ส.ค. 2563 29 ต.ค. 2566 รับรอง
QAIC/TH/570836
บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
การผลิตนมสดพาสเจอร์ไรซ์และนมปรุงแต่ง
GMP
24 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563 รับรอง
96E20626
บริษัท เบสโก แอนด์ ซี จำกัด
Assembty and colou spary printing service of supplier plastic
ISO14001:2015
05 ส.ค. 2563 05 ส.ค. 2566 รับรอง