เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC /QMS/2020/001
SUPERB COMP CO., LTD. (Head office)
The Sales, Installation and Maintenance of Telecommunication, Computer, Software, Network and Secur
ISO9001:2015
27 เม.ย. 2563 26 เม.ย. 2566 รับรอง
QAIC /EMS/2020/001
SUPERB COMP CO., LTD. (Head office)
The Sales, Installation and Maintenance of Telecommunication, Computer, Software, Network and Secur
ISO14001:2015
27 เม.ย. 2563 26 เม.ย. 2566 รับรอง
QAIC/TH/570732
บจก.สกายลักด์
การผลิตซอส เนื้อสัตว์ หมักซอส แช่แข็ง พร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน
GMP
30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2563 รับรอง
QAIC/TH/570836
บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
การผลิตนมสดพาสเจอร์ไรซ์และนมปรุงแต่ง
GMP
24 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563 รับรอง
QAIC/TH/080282
บริษัท เบสโก แอนด์ ซี จำกัด
การพ่นสี การพิมพ์สี และประกอบชิ้นส่วนพลาสติก
ISO14001:2015
รับรอง
QAIC/TH/128125
บริษัท ป. ศรีสมบูรณ์ จำกัด
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ISO14001:2015
รับรอง
QAIC/TH/148039
บริษัท บี.โอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปและกลึงชิ้นส่วน
ISO14001:2004
30 มิ.ย. 2557 04 เม.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/168100
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด
ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบเครือข่าย
ISO14001:2015
09 ม.ค. 2560 09 ก.ย. 2560 รับรอง
QAIC/TH/176001
บริษัท เหลรียงเคมีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การผลิตสารส้ม (สารเร่งให้น้ำตกตะกอน)
ISO14001:2015
15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2561 รับรอง
QAIC/TH/148117
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO22000:2005
08 ก.ค. 2558 29 ธ.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/158071
บริษัท พืชผลพัฒนาทรัพย์ จำกัด
กระบวนการผลิตผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ISO22000:2005
28 ต.ค. 2558 22 ก.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/570731
บริษัท วิรัตน์ชนก จำกัด
การปรับปรุงข้าวสาร (ข้าวขาว 5% และข้าวหัก)
GMP
20 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2563 รับรอง
QAIC/TH/158158
โรงสีสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
การผลิตข้าวสารบรรจุถุง
ISO22000:2005
12 ก.พ. 2559 10 ธ.ค. 2560 รับรอง
QAIC/TH/168129
บริษัท ซูเพิร์บคอมพ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
OHSAS18001:2007
03 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2561 รับรอง
QAIC/TH/BRC/002-A
บริษัท รอยัล อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
The Design and Manufacture of Product, Feeding Item and Accessories, Plastic toys, Brush/ Comb, Baby
BRC
15 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563 รับรอง
QAIC/TH/0701
บจก. กำแพงเพรช เอ็กปอร์ต
การผลิตข้าวสารและการบรรจุถุง
GMP
03 มี.ค. 2561 03 มี.ค. 2564 รับรอง
QAIC/TH/520202
สกก. พิมาย
การผลิตข้าวสาร
GMP
25 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2564 รับรอง
QAIC/TH/520203
ชุมชน สกก. บุรีรัมย์
กระบวนการผลิตข้าวสาร
GMP
01 เม.ย. 2561 01 เม.ย. 2564 รับรอง
QAIC/TH/550911
สกต.คลองหลวง
การผลิตข้าวสารบรรจุถุง
GMP
06 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2564 รับรอง
QAIC/TH/520208
หจก. แพนด้า แดรี่ฟุ้ด
นมสดพลาสเจอร์ไรส์
GMP
13 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2564 รับรอง