เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/TH/590705
บริษัท กมลรัตน์รุ่งเรื่องฟู้ดส์ จำกัด
ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง
GMP
12 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562 รับรอง
QAIC/TH/160702
บริษัท กมลรัตน์รุ่งเรื่องฟู้ดส์ จำกัด
ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง
HACCP
12 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562 รับรอง
QAIC/TH/080282
บริษัท เบสโก แอนด์ ซี จำกัด
การพ่นสี การพิมพ์สี และประกอบชิ้นส่วนพลาสติก
ISO14001:2015
รับรอง
QAIC/TH/128125
บริษัท ป. ศรีสมบูรณ์ จำกัด
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ISO14001:2015
รับรอง
QAIC/TH/148039
บริษัท บี.โอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปและกลึงชิ้นส่วน
ISO14001:2004
30 มิ.ย. 2557 04 เม.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/168100
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด
ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบเครือข่าย
ISO14001:2015
09 ม.ค. 2560 09 ก.ย. 2560 รับรอง
QAIC/TH/176001
บริษัท เหลรียงเคมีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การผลิตสารส้ม (สารเร่งให้น้ำตกตะกอน)
ISO14001:2015
15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2561 รับรอง
QAIC/TH/148117
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO22000:2005
08 ก.ค. 2558 29 ธ.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/158071
บริษัท พืชผลพัฒนาทรัพย์ จำกัด
กระบวนการผลิตผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ISO22000:2005
28 ต.ค. 2558 22 ก.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/148125
โรงสีสหกรณ์การเกาตรเกษตรวิสัย จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO22000:2005
09 ก.ค. 2558 25 ธ.ค. 2558
QAIC/TH/158158
โรงสีสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
การผลิตข้าวสารบรรจุถุง
ISO22000:2005
12 ก.พ. 2559 10 ธ.ค. 2560 รับรอง
QAIC/TH/168129
บริษัท ซูเพิร์บคอมพ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
OHSAS18001:2007
03 ส.ค. 2560 02 ส.ค. 2561 รับรอง
QAIC/TH/BRC/002-A
บริษัท รอยัล อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
The Design and Manufacture of Product, Feeding Item and Accessories, Plastic toys, Brush/ Comb, Baby
BRC
15 ก.พ. 2560 15 ก.พ. 2563 รับรอง