เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/GMP/2563/013
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยอดยาใจ 2015 พาณิชย์
การผลิตไก่สดแช่แข็ง
GMP
31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566 รับรอง
QAIC/GMP/2563/006
บริษัท ป.ปั้นสยาม จำกัด
การผลิตขนมปั้นขลิบ
GMP
27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566 รับรอง
QAIC/GMP/2563/005
บริษัท บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จำกัด
การผลิตน้ำผลไม้
GMP
28 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2566 รับรอง
QAIC/HACCP/2563/005
บริษัทบางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จำกัด
การผลิตน้ำอัดลม: น้ำแอปเปิ้ลแบบมีฟอง, น้ำองุ่นแดงแบบมีฟอง, น้ำเลมอนสปาร์คลิ่ง, น้ำผลไม้รวมสปาร์คลิ่ง
HACCP
28 เม.ย. 563 27 เม.ย. 2566 รับรอง
QAIC/TH/620502
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายแม่ ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์
การผลิตแค๊บหมู
GMP
31 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565 รับรอง
QAIC /HACCP/2562/009
บริษัท รุ่งธนา อินเอตร์เทรด จำกัด
ผู้ผลิตปลาหมึกกรอบและปลาหมึกรสเผ็ด.
HACCP
06 ม.ค. 2563 05 ม.ค. 2566 รับรอง
QAIC/TH/610302
บริษัทแพ็คเกจจิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด
การผลิตพลาสติกบรรจุอาหาร
GMP
21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2564
QAIC/HACCP/2562/014
บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด
การผลิตการผลิตนมยูเอชที
HACCP
11 พ.ย. 2562 10 พ.ย. 2565 รับรอง
QAIC/TH/181206
บริษัท เอส แอนด์ วี อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต
การผลิตทุเรียนแช่แข็งผัก / ผลไม้แช่แข็งผักและผลไม้แช่เย็น
HACCP
11 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2565 รับรอง
QAIC /QMS/2020/001
SUPERB COMP CO., LTD. (Head office)
The Sales, Installation and Maintenance of Telecommunication, Computer, Software, Network and Secur
ISO9001:2015
27 เม.ย. 2563 26 เม.ย. 2566 รับรอง
QAIC /EMS/2020/001
SUPERB COMP CO., LTD. (Head office)
The Sales, Installation and Maintenance of Telecommunication, Computer, Software, Network and Secur
ISO14001:2015
27 เม.ย. 2563 26 เม.ย. 2566 รับรอง
QAIC/QMP/2563/010
บจก.สกายลักด์ จำกัด
การผลิตซอส เนื้อสัตว์ หมักซอส แช่แข็ง พร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน
GMP
30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2563 รับรอง
QAIC/TH/570836
บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
การผลิตนมสดพาสเจอร์ไรซ์และนมปรุงแต่ง
GMP
24 ก.ย. 2560 24 ก.ย. 2563 รับรอง
QAIC/TH/080282
บริษัท เบสโก แอนด์ ซี จำกัด
การพ่นสี การพิมพ์สี และประกอบชิ้นส่วนพลาสติก
ISO14001:2015
รับรอง
QAIC/TH/128125
บริษัท ป. ศรีสมบูรณ์ จำกัด
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ISO14001:2015
รับรอง
QAIC/TH/148039
บริษัท บี.โอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปและกลึงชิ้นส่วน
ISO14001:2004
30 มิ.ย. 2557 04 เม.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/168100
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด
ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบเครือข่าย
ISO14001:2015
09 ม.ค. 2560 09 ก.ย. 2560 รับรอง
QAIC/TH/176001
บริษัท เหลรียงเคมีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การผลิตสารส้ม (สารเร่งให้น้ำตกตะกอน)
ISO14001:2015
15 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2561 รับรอง
QAIC/TH/148117
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO22000:2005
08 ก.ค. 2558 29 ธ.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/158071
บริษัท พืชผลพัฒนาทรัพย์ จำกัด
กระบวนการผลิตผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ISO22000:2005
28 ต.ค. 2558 22 ก.ค. 2559 รับรอง