เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/GHPs/028
บริษัท ฝางอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
การผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือ, ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ, ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม, ลำไยในน้ำเชื่อม, ซุปข้าวโพด, หน่อไม้ในน้ำเปล่า , หน่อไม้ปิ๊บในน้ำเปล่า หน่อไม้ในน้ำเปล่าบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ,ข้าวโพดปิ้งบรรจุถุงสุญญากาศ
GHPs
15 ก.พ. 2565 26 พ.ย. 2566 รับรอง
QAIC/GHPs/027
บริษัท รุ่งธนาอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
การผลิตผลิตภัณฑ์แคบหมึกและหมึกทอดปรุงรส (ดั้งเดิม / เผ็ด / ค็อกเทล / วาซาบิ )
GHPs
15 ก.พ. 2565 15 ธ.ค. 2565 รับรอง
QAIC/HACCP/2563-007
บริษัท ต.ชัย พัฒนา จำกัด
การแปรรูปไชโป้วดอง
HACCP
15 ก.ย. 2564 21 มิ.ย. 2565 รับรอง
QAIC/GHPs/026
วิสาหกิจชุมชน ปัญธ์ฐรักษณ์
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, กาแฟสำเร็จรูปพร้อมสมุนไพร, ชาสมุนไพร, สมุนไพรแห้งและผงสมุนไพร
GHPs
15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568 รับรอง
QAIC/HACCP/007
บริษัท พี แอนด์ เจ มีท โปรดักส์ จำกัด
การผลิตเนื้อสุกรแช่เย็นและเนื้อสุกรแช่แข็ง (การเชือดสุกร การตัด และการตัดแต่ง)
HACCP
15 ก.ย. 2564 05 พ.ค. 2565 รับรอง
QAIC/HACCP/024
บริษัท ฝางอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
การผลิตผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือ, ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ, ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม, ลำไยในน้ำเชื่อม, ซุปข้าวโพด, หน่อไม้ในน้ำเปล่า , หน่อไม้ปิ๊บในน้ำเปล่า หน่อไม้ในน้ำเปล่าบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ,ข้าวโพดปิ้งบรรจุถุงสุญญากาศ
Haccp version 5
15 ก.พ. 2565 26 พ.ย. 2566 รับรอง
QAIC/GMP/2563-009
บริษัท ต.ชัย พัฒนา จำกัด
การแปรรูปไชโป้วดอง
GMP
23 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566 รับรอง
QAIC/HACCP/006
บริษัท จุ่มโจร จำกัด
กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ แช่เย็น แช่แข็ง (หมูหมัก,ไก่หมัก,เนื้อหมัก,หมูสไลด์)
HACCP
19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567 รับรอง
QAIC/GHPs/025
บริษัท เอส แอนด์ วี อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต
การผลิตน้ำผักและผลไม้ , การผลิตผักและผลไม้ puree ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
GHPs
15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568 รับรอง
QAIC/GMP/009
บริษัท พี แอนด์ เจ มีท โปรดักส์ จำกัด
การชำแหละ และตัดแต่งเนื้อสุกร แช่เย็น และแช่แข็ง
GMP
15 ก.ย. 2564 05 พ.ค. 2565 รับรอง
QAIC/HACCP/023
บริษัท รุ่งธนา อินเตอร์เทรด จำกัด
การผลิตผลิตภัณฑ์แคบหมึกและหมึกทอดปรุงรส (ดั้งเดิม / เผ็ด / ค็อกเทล / วาซาบิ )
Haccp version 5
15 ก.พ. 2565 05 ม.ค. 2566 รับรอง
QAIC/GHPs/024
สหกรณ์การเกษตรฝาง
การผลิตข้าวสาร
GHPs
15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568 รับรอง
QAIC/HACCP/022
วิสาหกิจชุมชน ปัญธ์ฐรักษณ์
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, กาแฟสำเร็จรูปพร้อมสมุนไพร, ชาสมุนไพร, สมุนไพรแห้งและผงสมุนไพร
Haccp version 5
15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568 รับรอง
QAIC/HACCP/005
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์
กระบวนการผลิตข้าวสาร
HACCP
19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567 รับรอง
QAIC/GMP/006
บริษัท จุ่มโจร จำกัด
กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ แช่เย็น แช่แข็ง (หมูหมัก,ไก่หมัก,เนื้อหมัก,หมูสไลด์)
GMP
01 มี.ค. 2564 02 มี.ค. 2567 รับรอง
QAIC/GMP/005
ชุมชนสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
GMP
19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567 รับรอง
QAIC/GHPs/023
บริษัทปึงหงี่เชียง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
กระบวนการผลิตกุนเชียง หมุยอและหมูยอง
GHPs
15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568 รับรอง
QAIC/HACCP/021
บริษัท เอส แอนด์ วี อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต
กระบวนการผลิตน้ำผักและผลไม้ บรรจุถุงและขวดพลาสติก ,ผักและผลไม้เพียวเร่ บรรจุถุง
Haccp version 5
15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568 รับรอง
QAIC/GMP/004
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
การผลิตข้าวสาร
GMP
15 มี.ค. 2564 14 มี.ค. 2567 รับรอง
QAIC/HACCP/004
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด
การผลิตข้าวสาร
HACCP
15 มี.ค. 2564 14 มี.ค. 2567 รับรอง