เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/GHPs/006
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยอดยาใจ 2015 พาณิชย์
The Manufacture of Frozen chicken production process
GHPs
31 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2566 รับรอง
QAIC/GMP/2563/006
บริษัท ป.ปั้นสยาม จำกัด
The Manufacture of Circumcised Pastry.
GMP
27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566 รับรอง
QAIC/GMP/2563/005
บริษัท บางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จำกัด
The Manufacture of Juice production process.
GMP
28 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2566 รับรอง
QAIC/HACCP/2563/005
บริษัทบางกอกพัฒนาไวน์เนอรี่ จำกัด
The Manufacture of Juice production process.
HACCP
28 เม.ย. 563 27 เม.ย. 2566 รับรอง
QAIC/TH/620502
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายแม่ ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์
The Conducting Production of Pork Rind.
GMP
23 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2565 รับรอง
QAIC /HACCP/2562/009
บริษัท รุ่งธนา อินเอตร์เทรด จำกัด
The Manufacture of streaking crispy and spicy squid
HACCP
06 ม.ค. 2563 05 ม.ค. 2566 รับรอง
QAIC/HACCP/2562/014
บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด
The Manufacture of UHT milk production.
HACCP
11 พ.ย. 2562 10 พ.ย. 2565 รับรอง
QAIC/TH/181206
บริษัท เอส แอนด์ วี อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต
The Manufacture of Frozen Durian, Frozen Vegetables/Fruits, Chilled Vegetables and Fruits.
HACCP
11 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2565 รับรอง
QAIC/GHPs/004
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังดาวทอง
The Manufacture of Preparing and Packing of Vegetables
GHPs
15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567 รับรอง
QAIC/GMP/001
บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัด
The processing of canned coconut milk (sterilizing), coconut water and virgin coconut oil.
GMP
22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567 รับรอง
QAIC/QMS/005
บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัด
The processing of canned coconut milk (pasteurized) , coconut water and virgin coconut oil.
ISO9001:2015
22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567 รับรอง
QAIC/MED/003-A
บริษัท เวลทรานส์ จำกัด
Medical Devices, Medical Supplies, Pharmaceutical Products, and other Healthcare Products delivering compliance Temperature-Controlled.
ISO 13485:2016
10 มิ.ย. 2563 09 มิ.ย. 2566 รับรอง
QAIC/GHPs/005
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
The Manufacture of Milled White Rice and Brown Rice.
GHPs
15 ส.ค. 2564 14 ส.ค. 2567 รับรอง
QAIC/QMS/007
บริษัท โปรเซส เซฟตี้ อินโนแอคชั่น จำกัด
The Provission the Legal & International requirement of Quality, Safety occupational health and environment training service and general management training service.
ISO9001:2015
30 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2567 รับรอง
QAIC/QMS/011
บริษัท ที.เอส.เค.เอนจิเนียริ่ง จำกัด
Design,Fabrication,Installation and Construction of Material Handing System,Silo,Hopper,Tank, Mixing Tank,Dryer,Kiln,Incinerator,Pipiong Work,Gringing Mill, Steel Structure and Factory Building
ISO9001:2015
30 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2567 รับรอง
QAIC/TH/188089-A
Thai Express Industry Co., Ltd.
1.The Provision of Cleaning Services for Oil Refinery and Petrochemical Plant. 2.The Manufacture of Gasket.
ISO9001:2015
15 พ.ย. 2561 14 พ.ย. 2564 รับรอง
QAIC/HACCP/001
บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซิ่ง จำกัด
The processing of canned coconut milk (sterilizing) and coconut water.
HACCP
22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567 รับรอง
QAIC/EMS/002
บริษัท อุตสาหกรรมสีเขียว น้ำใส จำกัด
Manufacture of chemical for water treatment from waste chemical
ISO14001:2015
10 พ.ค. 2564 09 พ.ค. 2567 รับรอง
QAIC/TH/198054-A
บริษัท เอสทีซี ไดคาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
The Manufacture of Die Cast, Machined And Assembled Parts & Management of Related Environmental Aspects.
ISO14001:2015
17 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2565 รับรอง
QAIC/QMP/2563/010
บจก.สกายลักด์ จำกัด
การผลิตซอส เนื้อสัตว์ หมักซอส แช่แข็ง พร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน
GMP
30 ส.ค. 2563 29 ต.ค. 2566 รับรอง