เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/TH/148125
โรงสีสหกรณ์การเกาตรเกษตรวิสัย จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO22000:2005
09 ก.ค. 2558 25 ธ.ค. 2558
QAIC/TH/158024
บริษัท เพชรน้ำใส จำกัด
ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ บรรจุขวด
ISO22000:2005
16 มิ.ย. 2558 14 พ.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/158158
โรงสีสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
การผลิตข้าวสารบรรจุถุง
ISO22000:2005
12 ก.พ. 2559 10 ธ.ค. 2560 รับรอง
QAIC/TH/168121
บริษัท หัสดิน แคเทอริ่ง จำกัด
บริการจัดเตรียมอาหาร
ISO22000:2005
รับรอง
QAIC/TH/148038
บริษัท ลีมิ่ง อินเตอร์ไพรส์ จำกัด / มิ่งเห็น (ประเทศไทย) จำกัด
กระบวนการผลิตและขายสารเคมี รวมทั้งขายสี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม
OHSAS18001:2007
13 ต.ค. 2557 20 มิ.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท ซูเพิร์บคอมพ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
OHSAS18001:2007
รับรอง