เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/TH/168077
บริษัท โซย่าเพ้นท์ จำกัด
การผลิตสีอุตสาหกรรม
ISO9001:2008
30 ก.ย. 2559 10 ส.ค. 2560 รับรอง
QAIC/TH/138076
บริษัท น้ำยางสีทอง จำกัด
ผลิตและส่งออกน้ำยางขั้น
ISO9001:2008
13 ม.ค. 2558 10 ก.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/158030
บริษัท พี แอล ถุงซิป พลาสติก จำกัด
การผลิตถุงพลาสติก
ISO9001:2008
08 ต.ค. 2558 24 พ.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/118048
โรงสีสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
การผลิตข้าวสารบรรจุถุง
ISO9001:2008
16 พ.ค. 2555 11 มี.ค. 2556 รับรอง
QAIC/TH/158061
บริษัท เอส.ซี. อินดัสทรี จำกัด
ผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ISO9001:2008
03 ก.ค. 2558 01 มิ.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/118061
บริษัท เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำกัด
ออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์
ISO9001:2008
31 พ.ค. 2555 18 มี.ค. 2556 รับรอง
QAIC/TH/118164
บริษัท ป. ศรีสมบูรณ์ จำกัด
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ISO9001:2008
23 มี.ค. 2559 14 ธ.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/118165
บริษัท อโกรเทคไทย จำกัด
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรย์และปุ๋ยเคมี
ISO9001:2008
28 ก.พ. 2557 06 ธ.ค. 2557 รับรอง
QAIC/TH/118178
บริษัท เบสโก แอนด์ ซี จำกัด
กระบวนพ่นสี การพิมพ์สี และประสอบชิ้นส่วนพลาสติก
ISO9001:2008
14 ม.ค. 2557 13 ต.ค. 2557 รับรอง
QAIC/TH/118192
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ผู้ให้บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอลแบบครบวงจร
ISO9001:2008
27 เม.ย. 2555 20 มี.ค. 2556 รับรอง
QAIC/TH/128108
บริษัท เจริญรุ่งธนา จำกัด
ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์
ISO9001:2008
08 มี.ค. 2559 27 พ.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/138031
บริษัท ไทยศรีทอง จำกัด
กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และไบโอแก๊ส
ISO9001:2008
13 ม.ค. 2559 09 ส.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/138007
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO9001:2008
23 ก.ย. 2557 22 มิ.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/138034
บริษัท ศูนย์ทันตกรรมบ้านฟันสวย จำกัด
การให้บริการด้านทันตกรรม
ISO9001:2008
04 พ.ย. 2559 27 มิ.ย. 2560 รับรอง
QAIC/TH/138099
บริษัท ทซึเนกาวา อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติและอะไหล่
ISO9001:2008
28 พ.ย. 2557 15 ส.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/138121
บริษัท วีอาร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
กระบวนการผลิตพาเลทไม้ และบรรจุภัณฑ์ไม้
ISO9001:2008
23 ม.ค. 2559 20 ต.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/138122
บริษัท อานนท์ ทูลส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
กระบวนการออกแบบและผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ
ISO9001:2008
28 ก.พ. 2557 20 ต.ค. 2557 รับรอง
QAIC/TH/138123
บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด
การให้บริการทำความสะอาด
ISO9001:2008
20 ก.ค. 2558 08 ต.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/138128
บริษัท เทคนิค แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด
กระบวนการผลิตม้วนฟิล์ม
ISO9001:2008
29 ก.พ. 2559 31 ต.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/138137
บริษัท เค อินเทลลิเจนท์ ทรานส์ฟอร์เมชั่น (2004) จำกัด
กระบวนผลิตประตู และหน้าต่างอลูมิเนียมอัลลอยสำเร็จรูป
ISO9001:2008
16 มี.ค. 2558 04 ธ.ค. 2558 รับรอง