เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/TH/590705
บริษัท กมลรัตน์รุ่งเรื่องฟู้ดส์ จำกัด
ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง
GMP
12 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562 รับรอง
QAIC/TH/160702
บริษัท กมลรัตน์รุ่งเรื่องฟู้ดส์ จำกัด
ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง
HACCP
12 ก.ย. 2559 12 ก.ย. 2562 รับรอง
QAIC/TH/158028
บริษัท ศรีไสวปาร์มออยล์ จำกัด
กระบวนการผลิตปาล์นั้ามันดิบ
ISO9001:2008
12 ก.ย. 2554 09 ก.ค. 2555 รับรอง
QAIC/TH/148106
บริษัท เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมล์ด จำกัด
ออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์
ISO9001:2008
13 พ.ค. 2555 29 พ.ค. 2556 รับรอง
QAIC/TH/148081
บริาัท กลอรี คอนสตั๊คชั่น จำกัด
ก่อสร้างบ้าน
ISO9001:2008
29 พ.ค. 2555 21 เม.ย. 2556 รับรอง
QAIC/TH/138023
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ อาร์ เมทอล
คลอบคลุมถึงงานปั้มขึ้นรูป กลึง เจียร์ เจาะรูและอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด
ISO9001:2008
14 ก.ย. 2555 19 ก.พ. 2556 รับรอง
QAIC/TH/148079
บริษัท บีพีดี นิวโปรดักส์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
แม่พิมพ์และปั้มชิ้นส่วนโลหะ
ISO9001:2008
05 พ.ย. 2557 26 ส.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/148081
บริษัท กลอรี่ เมเนจเมนท์ จำกัด
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและรับสร้างบ้าน
ISO9001:2008
09 ม.ค. 2557 07 พ.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/148083
บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด
ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ยึดติด, ชิ้นส่วนเครื่องจักร และงานโครงสร้าง
ISO9001:2008
21 ต.ค. 2559 17 ก.ค. 2560 รับรอง
QAIC/TH/50983
บริษัท เอส.เค. พรีซิชั่น จำกัด
กระบวนการผลิตดอกสว่าน
ISO9001:2008
06 ก.ค. 2558 05 ส.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/080160
บริษัท สาธิตพลาสติก วิศวกรรม จำกัด
ฉีดชิ้นส่วนพลาสติกตามแบบของลูกค้า
ISO9001:2008
23 ต.ค. 2558 21 มิ.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/080175
บริษัท อินเตอร์ อโกเทคไทย จำกัด
ผลิตและออกแบบปุ๋ยอิทรีย์ ประเภทผงและปั้มเม็ด และปุ๋ยเคมีประเทศเม็ด
ISO9001:2008
07 ต.ค. 2558 29 มิ.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/080288
บริษัท ดอยหลวงมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกียวกับงานรับจ้าง จัดหาถุงพลาสติกและกระสอบลวดเชื่อม ออกแบบและจัดหา Stacking& Racking แ
ISO9001:2008
22 มิ.ย. 2558 17 ม.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/090020
สหกรณ์การเกษตรมหชนะชัย จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO9001:2008
16 พ.ค. 2554 15 พ.ค. 2555 รับรอง
QAIC/TH/158029
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO9001:2008
19 ต.ค. 2558 05 เม.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/090020
บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด
กระบวนการผลิตถุงพลาสติก
ISO9001:2008
16 มี.ค. 2559 07 พ.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/148032
บริษัท ลีมิ่ง อินเตอร์ไพรส์ จำกัด / มิ่งเห็น (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและขายสารเคมี รวมทั้งขายสี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม
ISO9001:2008
12 ธ.ค. 2557 26 ก.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/090135
บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จำกัด
ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน โลหะ อโลหะ และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ISO9001:2008
13 ม.ค. 2558 25 ก.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/090145
บริษัท บลูไฟร์ ไบโอ จำกัด
การผลิตก๊าชชีวภาพ
ISO9001:2008
13 ม.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/090151
บริษัท ซีรีไบรท์ จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่ายถุงกระดาษ ถุงกระสอบ ถุงพลาสติก และกล่องพลาสติก
ISO9001:2008
06 พ.ย. 2558 10 ส.ค. 2559 รับรอง