รหัสหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
ราคา
ดาวน์โหลด
QMS-04
QMS-04 การปรับเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO9001_2015(QMS-04)
1
15,000.00
QMS-04
QMS-03
QMS-03 ผู้ตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO9001_2015(QMS-03)
2
30,000.00
QMS-03
QMS-00
Lead Auditor ISO9001_2015 IRCA Training Course(QMS-00)
5
25,000.00
-
QMS-02
QMS-02 การดำเนินการจัดทำระบบ ISO9001_2015(QMS-02)
1
15,000.00
QMS-02
QMS-01
QMS-01 ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001_2015(QMS-01)
1
15,000.00
QMS-01