โครงการปันของให้น้องใช้ 
- เชิญชวนบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กไทย

ในวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 นี้จร้า ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ถ้ามีใครสนใจส่งของต่อให้น้องสามารถส่งมาที่

บริษัทคิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2/8 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แขวงบางแค เขต บางแค กรุงเทพ 10160