เปิดอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2015 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ขึ้นทะเบียนหลักสูตร IRCA เหมาะกับผู้สนใจเป็นผู้ตรวจประเมิน Auditor)

เปิดอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2015 ขึ้นทะเบียนหลักสูตร IRCA เหมาะกับผู้สนใจเป็นผู้ตรวจประเมิน Auditor

1. หลักสูตร : LEAD AUDITOR ISO9001:2015 TRAINING COURSE (5 วัน)

(สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2008 หรือ ISO9001:2000)

รุ่นที่1วันที่อบรม: วันที่ 25,26,27,28 กุมภาพันธ์ 2560 และ 1 มีนาคม 2560

(ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท/หลักสูตร)

​XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. หลักสูตร : LEAD AUDITOR ISO9001:2015 TRANSITION  TRAINING COURSE

(สำหรับผู้เคยอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2008,ISO9001:2000)

รุ่นที่1วันที่อบรม: วันเสาร์-อาทิตย์  วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 (ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท/หลักสูตร)

รุ่นที่2วันที่อบรม : วันเสาร์-อาทิตย์  วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 (ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท/หลักสูตร)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณปาริชาต เนตรรัตน์ (สอเพ็ก)

Email qaic@qaicthailand.com

เจ้าหน้าที่ประสานงานอบรม

โทรศัพท์ : 02-4827989 โทรสาร 02-4827990