เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-18,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-18,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน) ด่วนมาก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

​คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

2. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ เช่น ISO9001/GMP/HACCP หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานลูกค้า

สนใจติดต่อ

คุณตรัย อาจหาญ เบอร์ 02-4827989 หรือมือถือ 086-3318455

Email qa_manager@qaicthailand.com

รบกวนส่งประวัติทางอีเมล์ และเอกสารประกอบการรับสมัครงาน ดังนี้

1. ประวัติส่วนตัว Resume พร้อมรูปถ่าย

2. หลักฐานการศึกษา และ การฝึกอบรม และบัตรประจำตัวประชาขน และทะเบียนบ้าน