รับสมัครงานตำแหน่ง Auditor ISO14001

จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• Participate auditor qualifying program to all relevant standards
• Carry out all necessary audit planning and preparation and report the result of audit.
• Develop the skills necessary to conduct the audit and plan, prepare and carry out assigned audit tasks
• Strictly conduct all audit tasks in accordance with  QAIC Thailand procedures
• Conduct all the necessary follow-up with clients to ensure clients clearly understand all of the requirements of the auditing process and the status of their contract
• Always act in a profession manner always abide by the non-disclosure agreement and QAIC Codes of conduct
• Respond to client technical and marketing enquires
• Report any customer complaints, problems and or system deficiencies to the Managerial Levels
• Conduct as a trainer

สวัสดิการ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ประกันสังคม
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันชีวิต

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) :5 ปี และด้านคุณภาพ 2 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
• Bachelor’s degree or higher in Enviormental Industry or any related fields
• At least 5 years working experience in Enviormental Industry
• Good command in English
• Good communication skill, Persuasion skill and Service minded
• Able to go upcountry as assigned from Certification Manager

ข้อมูลติดต่อ
คุณตรัย อาจหาญ
บริษัท คิวเอไอซี  (ประเทศไทย) จำกัด
23/18 ซอยกาญจนาภิเษก0010 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Website: www.qaicthailand.com

โทร. 02-4827989 โทรสาร 02-4827990
อีเมล qa_manager@qaicthailand..com