เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/TH/148040
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
ผลิตเส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยว
ISO14001:2004
19 ส.ค. 2558 16 เม.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/148076
บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
การพัฒนาที่ดินและอาคารโรงงานเพื่อการอุตสาหกรรมและการบริการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ISO14001:2004
18 ก.ย. 2557 23 ก.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/168100
บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด
ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบเครือข่าย
ISO14001:2015
09 ม.ค. 2560 09 ก.ย. 2560 รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท เหลรียงเคมีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การผลิตสารส้ม (สารเร่งให้น้ำตกตะกอน)
ISO14001:2004
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
งานทำความสะอาดในพื้นทีโรงงานและดูแลสวน งานรถบัสรถตู้ให้เช่า
ISO14001:2004
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท ไวเดอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
กระบวนการผลิตไม้พาเลท
ISO14001:2004
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท หัสดิน แคทเทอริ่ง จำกัด
กระบวนการจัดเตรียมและจัดส่งอาหารให้เรือเดินน้ำมัน
ISO14001:2004
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท เอส.ดี.พี.เซลล์ แอน เซอร์วิส จำกัด
Sales, distribution, supply and after sales service and maintenance for copy machines and office aut
ISO14001:2004
รับรอง
QAIC/TH/128104
บริษัท เจอาร์. ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร
ISO22000:2005
08 ม.ค. 2557 12 ต.ค. 2557 รับรอง
QAIC/TH/148117
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO22000:2005
08 ก.ค. 2558 29 ธ.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/158071
บริษัท พืชผลพัฒนาทรัพย์ จำกัด
กระบวนการผลิตผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ISO22000:2005
28 ต.ค. 2558 22 ก.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/148125
โรงสีสหกรณ์การเกาตรเกษตรวิสัย จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO22000:2005
09 ก.ค. 2558 25 ธ.ค. 2558
QAIC/TH/158024
บริษัท เพชรน้ำใส จำกัด
ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ บรรจุขวด
ISO22000:2005
16 มิ.ย. 2558 14 พ.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/158158
โรงสีสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
การผลิตข้าวสารบรรจุถุง
ISO22000:2005
12 ก.พ. 2559 10 ธ.ค. 2560 รับรอง
QAIC/TH/168121
บริษัท หัสดิน แคเทอริ่ง จำกัด
บริการจัดเตรียมอาหาร
ISO22000:2005
รับรอง
QAIC/TH/148038
บริษัท ลีมิ่ง อินเตอร์ไพรส์ จำกัด / มิ่งเห็น (ประเทศไทย) จำกัด
กระบวนการผลิตและขายสารเคมี รวมทั้งขายสี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม
OHSAS18001:2007
13 ต.ค. 2557 20 มิ.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท ซูเพิร์บคอมพ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
OHSAS18001:2007
รับรอง