เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/TH/148051
บริษัท โกร๊ป ฮอลส์ จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
ISO9001:2008
22 ส.ค. 2557 28 มิ.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/138151
บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
กระบวนผลิตถุงพลาสติก
ISO9001:2008
21 ม.ค. 2557 14 ธ.ค. 2557 รับรอง
QAIC/TH/148045
บริษัท มาสเตอร์ลาเบล จำกัด
ผลิตสติกเกอร์ฉลากสินค้า
ISO9001:2008
06 ก.ค. 2558 26 เม.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/148069
บริษัท สาธิตพลาสติก วิศวกรรม จำกัด
ฉีดชิ้นส่วนพลาสติก ตามแบบจากลูกค้า
ISO9001:2008
07 ต.ค. 2557 18 ส.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/158063
บริษัท เวียงสระยิงชั่ม จำกัด
กระบวนการถลุงแร่ยิปซั่ม
ISO9001:2008
12 ส.ค. 2558 19 ก.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/158075
บริษัท อรพจน์ ไมนิ่ง จำกัด
กระบวนการถลุงแร่ยิปซั่ม
ISO9001:2008
30 ก.ย. 2558 28 ก.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/148086
บริษัท อลังการพลาสติกไทย จำกัด
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยานยนต์
ISO9001:2008
07 ธ.ค. 2558 07 ก.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/148092
บริษัท ฮีรอส จำกัด
จำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์กีฬาและบริการ สลิตกรอ
ISO9001:2008
02 ก.พ. 2559 29 ก.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/148094
บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
กระบวนการผลิตแคลเซี่ยมซันเฟตสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ธาตุอาหารรองเสริมและยิปซั่มผง
ISO9001:2008
06 ก.พ. 2558 10 พ.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/148115
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบัวทองธัญญกิจ
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO9001:2008
26 พ.ค. 2558 28 พ.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/148120
บริษัท ดีมาร์ค จำกัด
จำหน่ายและบริการเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์โรค
ISO9001:2008
21 ต.ค. 2559 14 ต.ค. 2560 รับรอง
QAIC/TH/148121
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO9001:2008
06 ม.ค. 2558 03 พ.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/148126
บริษัท โกลเด้นซีท (ประเทศไทย) จำกัด
จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะอาหาร ชุดห้องนอน ชุดรับแขกและอื่นๆ เป็นต้น
ISO9001:2008
10 เม.ย. 2558 10 พ.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/148128
บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
การให้บริการทำความสะอาด
ISO9001:2008
19 ม.ค. 2559 20 ต.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/148138
บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จำกัด
กระบวนการติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ ระบบพูดโต้ตอบพยาบาล ระบบแขวน-รองรับน้ำเกลือ
ISO9001:2008
11 มิ.ย. 2558 18 พ.ย. 2558 รับรอง
QAIC/TH/158024
บริษัท นีโอ แปซิฟิค จำกัด
: ผู้จัดจำหน่ายสินค้า จำพวก เคมีอาหาร ได้แก่ วัตถุเจือปนในอาหาร, สีผสมอาหาร. วัตถุแต่งกลิ่น
ISO9001:2008
14 ก.ค. 2558 02 เม.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/158042
โรงสีข้าวสุรินทร์วีรวัฒน์ จำกัด
กระบวนการผลิตข้าวสาร
ISO9001:2008
06 ก.ค. 2558 19 พ.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/
สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง
อบรมความปลอดภัย
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/150802
บริษัท เกรทแมกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล
ISO9001:2008
25 พ.ย. 2558 02 ส.ค. 2559 รับรอง
QAIC/TH/168054
บริษัท ออโต้ เมททอล พาร์ท จำกัด
การผลิตพอร์ททัล (ยานยนต์อุตสาหกรรมอาหาร)
ISO9001:2008
22 พ.ย. 2559 01 ก.ค. 2560 รับรอง