เลขที่ใบรับรอง
ชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
สถานะ
QAIC/TH/168031
บริษัท บริการสุขภาพคเณศา จำกัด
บริการทันตกรรม
ISO9001:2008
10 ต.ค. 2559 26 มิ.ย. 2559 รับรอง
QAIC/TH/168030
บริษัท ส.รุ่งเรือง แมชชีนเนอร์รี จำกัด
การผลิตคอนเหล็กเคลือบฉลาน
ISO9001:2008
14 ธ.ค. 2559 31 พ.ค. 2560 รับรอง
QAIC/TH/168057
บริษัท ที.เอ็น. เซ็นทรัล ไรซ์ จำกัด
ผลิตน้ำนมข้าว
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/168109
บริษัทไวเดอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
กระบวนการผลิตพาเลทไม้
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/168107
บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชีวภัณฑ์และปุ๋ยเกล็ด
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/168098
บริษัท หัสดิน แคทเทอริ่ง จำกัด
บริการจัดเตรียมอาหาร
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/168090
บริษัท ซีอาร์แอล เทค. ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิส จำกัด
ท่อเหล็ก สำหรับงานขุดเจาะและสำรวจปีโตรเลียม ผลิตภัณฑ์สำหรับตบแต่ง ดัดแปลงซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/168140
บริษัท ซี เอ็ม ซี แอดวานซ์ จำกัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท โชควัลลภา น้ำมันปาล์ม จำกัด
สกัดน้ำมันปาล์มดิบ
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท เอส.ดี.พี.เซลล์ แอน เซอร์วิส จำกัด
Sales, distribution, supply and after sales service and maintenance for copy machines and office aut
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/148012
บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด
กระบวนการผลิต ซูริมิแช่เยือกแข็งและปลาแช่เยือกแข็ง
ISO22000:2005
04 พ.ย. 2554 18 ต.ค. 2555 รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง ขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและงานบริการ
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ทู เอ็น ดีเวลอพเมนท์
รับเหมาก่อสร้างและบริการ
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/
บริษัท นันฉัตรมาตา จำกัด
ผลิตอุปกรณ์ประปาและบานระบายน้ำ
ISO9001:2008
รับรอง
QAIC/TH/148037
บริษัท ลีมิ่ง อินเตอร์ไพรซ์ จำกัด / มิ่งเห็น (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและขายสารเคมี รวมทั้งขายสี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม
ISO14001:2004
05 ต.ค. 2553 08 ก.ค. 2554 รับรอง
QAIC/TH/128128
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
เหมืองแร่ยิปซัมและโรงโม่
ISO14001:2004
28 ต.ค. 2557 26 ก.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/080282
บริษัท เบสโก แอนด์ ซี จำกัด
การพ่นสี การพิมพ์สี และประกอบชิ้นส่วนพลาสติก
ISO14001:2004
29 ต.ค. 2557 20 ก.ค. 2558 รับรอง
QAIC/TH/128125
บริษัท ป. ศรีสมบูรณ์ จำกัด
กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ISO14001:2004
12 เม.ย. 2556 12 ก.พ. 2557 รับรอง
QAIC/TH/138008
บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด
กระบวนการผลิตซูริมิแช่เยือกแข็ง, ผลิตภัณฑ์ปลาแล่แช่เยือกแข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากซูริมิ
ISO14001:2004
03 มี.ค. 2557 31 ธ.ค. 2557 รับรอง
QAIC/TH/148039
บริษัท บี.โอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปและกลึงชิ้นส่วน
ISO14001:2004
30 มิ.ย. 2557 04 เม.ย. 2558 รับรอง